Privacybeleid


Deze website wordt beheerd door DDM Consulting NV, een vennootschap naar Belgisch recht, met hoofdkantoor in Turnhout, ondernemingsnummer BE0874.961.675.

DDM Consulting is een onderneming die ernaar streeft om jouw privacy veilig te bewaren en te beschermen. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we persoonlijke informatie gebruiken die we over jou verzamelen wanneer je onze website www.ddmconsulting.eu gebruikt of wanneer we met elkaar zaken doen of in contact komen.

Welke informatie verzamelen we over jou?


DDM Consulting verzamelt informatie over jou wanneer je de functies gebruikt die aangeboden worden op of via deze website om:
•    een afspraak te maken
•    een vraag te stellen via het contactformulier
•    je in te schrijven op onze nieuwsbrief
•    jouw CV en andere gegevens door te sturen n.a.v. een vacature. 

Deze informatie is gewoonlijk beperkt tot contactgegevens, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en bedrijfsnaam. In specifieke gevallen kunnen er aanvullende gegevens gevraagd worden.

Informatie over het gebruik van de website, zoals bijvoorbeeld jouw sessies, tijdstip en duur van je bezoek aan onze website, je browser en je navigatie op deze website, wordt verzameld door cookies te gebruiken.

Hoe zullen we die informatie over jou gebruiken?


DDM Consulting verzamelt informatie over jou om je vragen, verzoeken en sollicitaties te kunnen behandelen. DDM Consulting zal de informatie die je verstrekt gebruiken om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten die zijn aangegaan tussen jou en ons. We kunnen je ook nieuwsbrieven en gepersonaliseerde marketing toesturen via e-mail.

Wie heeft er toegang tot jouw informatie?


We zullen je informatie niet delen voor marketingdoeleinden met derden.

We kunnen je informatie wel doorgeven aan derden die voor ons optreden als dienstverleners, onze onderaannemers en andere betrokken organisaties, om taken te vervullen, diensten aan jou te leveren of een contract uit te voeren dat we zijn aangegaan. Wanneer we derden gebruiken als dienstverleners, dan geven we echter enkel die informatie vrij die noodzakelijk is om de dienst te kunnen leveren en is er een contract van kracht waardoor ze verplicht zijn om jouw informatie veilig te houden en deze niet zélf mogen gebruiken met het oog op direct marketing.

Waarom gebruiken we informatie over jou?


DDM Consulting verzamelt en verwerkt deze informatie van jou op basis van één van onderstaande rechtsgrondslagen:

Rechtsgrondslag - Beschrijving
Contractueel - De verwerking is noodzakelijk om een contract met jou uit te voeren.
Wettelijke verplichting - De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waar DDM Consulting onder valt.
Rechtmatig belang - De verwerking is noodzakelijk met het oog op de rechtmatige belangen van DDM Consulting of van een derde, voor zover jouw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder wegen.
Instemming - Je hebt ingestemd met de verwerking van jouw persoonsgegevens.


Opmerkingen:

“Contractueel” is niet beperkt tot een ondertekend contract, vb. het doorlopen van een sollicitatieproces wordt beschouwd als het uitvoeren van een contract tussen de kandidaat en DDM Consulting.
“Rechtmatig belang” kan gebruikt worden wanneer je redelijkerwijze mag verwachten dat jouw persoonsgegevens opgeslagen en gebruikt zullen worden, vb.: Wanneer je een vraag stelt via het contactformulier over een bepaald onderwerp, dan mag je redelijkerwijze verwachten dat je gecontacteerd zult worden door een expert over dat onderwerp om jouw vraag verder te bespreken.
Marketing


DDM Consulting zou je graag informatie sturen over onze diensten die voor jou interessant kunnen zijn.

Je hebt te allen tijde het recht om ons ervan te weerhouden je te contacteren voor marketingdoeleinden.

Indien je niet langer gecontacteerd wenst te worden voor marketingdoeleinden, dan kan je je afmelden via de laatste e-mail die je van ons hebt ontvangen. Gelieve info@ddmconsulting.eu te contacteren voor meer informatie of indien je nog vragen hebt.

Hoe krijg je toegang tot jouw informatie en hoe kan je eventuele aanpassingen doorgeven?

Je hebt het recht om een kopie te vragen van de informatie die we over jou hebben. Indien je graag een kopie zou ontvangen van al jouw persoonlijke informatie of een deel ervan, stuur ons dan een e-mail naar onderstaand adres.

DDM Consulting wil er zich ook van vergewissen dat jouw persoonlijke informatie juist en actueel is. Je kan ons vragen om informatie te wijzigen of te verwijderen.

Hoe lang slaan we jouw gegevens op?


DDM Consulting zal jouw informatie niet langer opslaan dan nodig voor de doeleinden waarvoor we deze informatie over jou nodig hebben. In bepaalde gevallen zijn we echter wettelijk verplicht om jouw informatie gedurende een bepaalde periode bij te houden.

Beveiligingsmaatregelen


Wanneer je DDM Consulting jouw persoonlijke informatie geeft, dan ondernemen we stappen om te garanderen dat deze veilig behandeld wordt. DDM Consulting heeft redelijke fysieke, organisatorische en technische maatregelen getroffen om jouw persoonlijke informatie te helpen beschermen tegen ongeoorloofde toegang, vrijgave of gebruik ervan.

Klachten


Indien je vindt dat DDM Consulting jouw persoonlijke informatie onrechtmatig of foutief verwerkt, aarzel dan niet om ons te contacteren via de hieronder vermelde contactgegevens.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de overheid die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming in jouw land, indien je van mening bent dat jouw informatie niet correct verwerkt werd door DDM Consulting.

Cookies en gebruiksvoorwaarden


Cookies zijn tekstbestanden die op jouw computer geplaatst worden om standaard internetgegevens en informatie over jouw surfgedrag te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgebruik van de website op te volgen, om de website-ervaring te verbeteren en om statistische rapporten op te stellen over website-activiteit.

Meer informatie over het gebruik van cookies vind je in onze Cookie Verklaring.

Wijzigingen van onze Privacyverklaring


DDM Consulting behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring nu en dan te wijzigen. Eventuele updates zullen we vermelden op onze website. Deze Privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd en herzien op 17 februari 2021.

Hoe kan je ons contacteren?


Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of over deze Privacyverklaring, dan kan je DDM Consulting op het volgende adres contacteren:

DDM Consulting NV
Campus Blairon 488
2300 Turnhout
info@ddmconsulting.eu